JP

Juridische

Dienstverlening

Nieuws

Welkom op deze site

Mijn naam is mr J.M.N. Packbier, uw juridisch adviseur op een breed scala aan juridische rechtsgebieden.

Ik sta in mijn adviesbureau voornamelijk de particuliere cliënt bij. Gaarne bemiddel ik voor u op een breed scala aan juridische vakgebieden en indien nodig zal ik ook voor u procederen.

Maar ook minder vermogende cliënten kunnen rekenen op mijn toewijding en professionele aandacht om juridische geschillen tot een goede oplossing te brengen. Ook zij zijn bij mij in goede handen.

Bovenal draag ik assertiviteit, creativiteit, discipline, sociaal inlevingsvermogen, vasthoudendheid, passie en juridische gedegenheid hoog in mijn vaandel waarbij juridische kwaliteit wordt gekoppeld aan een goede en zeer redelijke prijs/kwaliteitsverhouding.

Kijkt u rustig verder op deze site en indien u behoefte heeft aan juridische bijstand kunt u ten allen tijde contact met mij opnemen via het contactformulier op deze site. Een afspraak is mogelijk op kantoor of elders in overleg.

mr. J.M.N. Packbier heeft de studie Nederlands recht doorlopen aan de Universiteit van Maastricht.

Daarna heeft hij bij diverse werkgevers een brede ervaring opgedaan op diverse rechtsgebieden wat hem in staat stelt uw juridische belangen op goede en correcte wijze te behartigen.

Bij het ABP en het UWV is hij werkzaam geweest als medewerker bezwaar en beroep waardoor hij een gedegen kennis heeft van de sociale zekerheidswetgeving en alle complexe problemen die daarmee verband houden. Bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) is hij verantwoordelijk geweest voor het beoordelen en behandelen van aanvragen regulier. Bij Vluchtelingenwerk heeft hij tevens ervaring opgedaan met asielprocedures inclusief gezinshereniging.

Binnen de lokale overheid is hij werkzaam geweest bij de sociale dienst van diverse gemeenten als kwaliteitsmedewerker en medewerker bezwaar en beroep.

Bij geschillen omtrent vraagstukken inzake de Algemene wet Bestuursrecht (Awb), Werkloosheidswet (Ww), Ziektewet (Zw), Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jong gehandicapten (Wajong), Wet inkomen naar arbeid (WIA), (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) de Wao (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering), pensioenmaterie, Participatiewet (Pw), Wet Werk en Bijstand (Wwb), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet werk en Zekerheid, beslag verhaal en het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004 (Bbz 2004), de Vreemdelingenwet, Vreemdelingenbesluit en het arbeidsrecht (zowel particulier als ambtenaren) wil hij zijn expertise en passie voor u inzetten om tot een bevredigende uitkomst te komen.
Ook belastingzaken, civiele zaken en zaken met betrekking tot huur- en bouwrecht en alimentatiezaken zijn aan hem toevertrouwd.

Ook hulp bij belastingaangiften is mogelijk.

Tenslotte is hij in te huren voor projectopdrachten bij diverse instanties.

JP Juridische Dienstverlening
  • Contact

   Keizerstraat 9
   4461 AN GOES
   06-51000679
   KVK 62566032
    
  • Openingstijden

   Op afspraak